Linh Hường added a reply in discussion Sóng biển rì rào... 3 năm

=D> Cô lighthouse nói đúng rồi. Chỉ có những người thân với các a đi tàu mới biết chức danh của các a thôi, chứ người ngoài làm sao biết hết chức danh được mà gọi chứ. Thủy thủ là biệt danh rất riêng của các anh, người khác muốn nhưng không được đâu, chứ thợ máy, thợ điện ... những ngành khác cũng đầy đó thôi. Cô lighthouse oi, nếu muốn mua cuốn ...