không bác nào giúp được em phần này à? em đang cần gấp mà em kiếm mà không trong tài liệu nào có cả. mong các bác quan tâm chỉ giáo, giúp đỡ em! em xin cảm ơn trước...

Bác nào biết về phần này gúp em với, phần này không có quy định trong bộ luật hàng hải Việt Nam....

cầu mong cho các thuyền viên của tàu phú tân gặp dữ hóa lành, bình an trở về...

người Việt Nam nặng về vấn đề tình cảm với cả phong bì nữa. nên các bác bên đăng kiểm vừa giúp đỡ tàu phú tân vừa có tiền xài, nhất cử lưỡng tiện....

bác nào có thể cho em biết là VHF khác VHF DSC như thế nào không?...

bác làm ơn chỉ cho e cách xác định góc ngẩng của an ten đối với hệ thống Inmarsat A,B...

bác nào biết cách xác định góc ngẩng của anten trong hệ thống INMASAT chỉ giáo cho em với? Xác định bằng tra bảng và xác định bằng bản đồ....