Ai có tàu hàng khô chiều dài 153m hệ số béo 0,77 thì share cho em nha, em đang làm đồ án kết cấu tàu, cần gấp! hjx...

em đang tìm tài liệu nồi hơi phụ và nồi hơi kinh tế + mối quan hệ giữa chúng, ai có bản vẽ và thuyết minh về vấn đề này thì giúp em với nha! >- >- >-...