nguyễn hoàn added a reply in discussion hệ thống làm mát... 4 năm

anh kisudungxeu87 ơi quyển sách đấy có file không anh.em hiện giờ đang ở trong Sài Gòn,lam sao để có được nhỉ?...