bác nào bít ký hiệu của 1 số hãng nồi hơi tàu trên thế giới thì giúp em với. e đang cần 1 số ký hiệu và giải thích rõ ràng tất cả ký tự trong ký hiệu đó. kiểu như là W = water vậy...