hihivtt added a reply in discussion Định biên tàu thủy... 3 năm

Thân gửi bạn hihivtt về câu hỏi mới nhất bạn hỏi về định biên trên tàu 6200 teu, tôi xin cung cấp thông tin giúp bạn như sau: Trước hết xin bạn nhớ rằng dù tàu bạn có sức chở là 1000 teu hay 6200 teu như bạn nêu thì định biên cũng sẽ như nhau thôi, bởi vì để con tàu có thể hoạt động liên tục trên biển được thì phải có đủ số lượng thuyền viên để bố ...

hihivtt added a reply in discussion Định biên tàu thủy... 3 năm

Quy định về định biên tối thiểu của tàu biển VN: [url]http://congnghieptauthuy.com/f/viewtopic.php?f=14&t=77[/url] ban oi! sao link mình k vào đc. bạn cho mình hỏi định biên thuyền viên tối thiểu trên tàu 6200TEU là bao nhiêu người, các chức danh. thanks bạn nhiều...