C/E Hồ Văn Bé - Người Sài Gòn Chịu khó uống rượu , không đi ca .............. C/E Trịnh Tứ Sâm - Thanh Hóa Chuyên ăn cắp đầu vừa bị chủ tàu đuổi khỏi tàu...