Chào bạn, Nếu muốn cung cấp hải đồ ở Hải Phòng thì sao bạn? Nếu trang bị hải đồ điện tử thì chi phí khoảng bao nhiêu. Bạn cho mình xin số Mobile nhé. Chào bạn Caotuan Nếu giao hàng ở Hải Phòng thì bên mình sẽ giao hàng sau 1 ngày làm việc Chi phí cho việc trang bị hải đồ điện tử, bao gồm phần mềm và hải đồ điện tử khu vực Việt Nam khoảng 3000 USD....

Chúng tôi là công ty Inmatech, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp hải đồ, ấn phẩm hàng hải và các dịch vụ thông tin hàng hải tại Châu Á.<br> Hiện tại chúng tôi có đầy đủ các loại hải đồ và ấn phẩm (bao gồm cả bản giấy và kỹ thuật số) có bản quyền của hầu hết các nhà xuất bản có danh tiếng trên thế giới như: <br> - ...