Hiện tại, Inmatech đang cung cấp miễn phí hải đồ điện tử trên Laptop cho hoa tiêu, các chủ tàu Việt Nam, các trung tâm huấn luyện thuyền viên và các bạn sinh viên ngành hàng hải có nhu cầu nghiên cứu. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận tài liệu về hệ thống hiển thị hải đồ điện tử ECDIS, hải đồ điện tử và Lịch thủy triều Việt Nam năm 2013 N...

Hiện tại, Inmatech đang cung cấp miễn phí hải đồ điện tử trên Laptop cho hoa tiêu, các chủ tàu Việt Nam, các trung tâm huấn luyện thuyền viên và các bạn sinh viên ngành hàng hải có nhu cầu nghiên cứu. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận tài liệu về hệ thống hiển thị hải đồ điện tử ECDIS, hải đồ điện tử và Lịch thủy triều Việt Nam năm 2013 Ng...

Inmatech started a new discussion Inmatech - Việc làm cho sinh v... 3 năm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG<br> Giới thiệu Inmatech<br> Chúng tôi chuyên phục vụ cho các khách hàng là công ty vận tải biển, đóng tàu, dầu khí có trụ sở tại Việt Nam và tàu vãng lai qua khu vực Châu Á (Thailand, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines, Hong Kong, China, India, Japan, Korea...).<br> Chúng tôi chuyên ...

Hiện tại, Inmatech đang cung cấp miễn phí hải đồ điện tử trên Laptop cho hoa tiêu, các chủ tàu Việt Nam, các trung tâm huấn luyện thuyền viên và các bạn sinh viên ngành hàng hải có nhu cầu nghiên cứu. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận tài liệu về hệ thống hiển thị hải đồ điện tử ECDIS, hải đồ điện tử và Lịch thủy triều Việt Nam năm 2013 N...