Thuyền viên chịu trăm thứ khổ, muốn xuống tàu thì phải chung chi cho các bố ở phòng tv, nếu không muốn bị nằm nhà dài cổ. Xuống tàu rồi thì bị capt đớp tiền ăn, tiền over time, tiền này tiền nọ. Ngành hhvn cứ kêu thiếu tv, một phần cũng vì những nguyên nhân trên mà tv chán tàu lên bờ làm. Riêng chuyện chung chi để xuống tàu chính là vấn đề bức xúc ...