Thanh Long started a new discussion Biến iPhone thành modem 3G cho... 3 năm

Duyệt web trên máy tính rất thoải mái, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có mạng Wi-Fi để truy cập Internet. Trong truờng hợp này bạn có thể biến iPhone thành một modem không dây cho chiếc máy tính của mình. Và sử dụng mạng 3G đang phát triển khá tốt ở Việt Nam.<br> Nếu bạn phải di chuyển nhiều và là một chuyên viên máy tính thì chắc hẳn ...