Cám ơn bạn nhiều lắm....

Chào tất cả mọi người, mình mới vừa gia nhập cộng đồng hàng hải.<br> Có 1 vấn đề muốn nhờ mọi người giúp đỡ.<br> Dòng máy Hashin LH41LA có 1 phụ tùng phụ trợ là ARI COOLER, PART NO: CNA120A. nhưng mình lại không biết rõ nó như thế nào. <br> Mong tất cả mọi người giúp đỡ giùm cho mình biết(về chi tiết, hoặc tên chính xác của nó là...