[color=#FF0000]Công ty Cổ Phần Đối Tác Chân Thật luôn tự hào là nhà cung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực kho bãi[/color]<br> <br> 1/ CHAN THAT – SONG THAN DEPOT<br> ICD Sóng Thần DT 743, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương<br> Tel: +650 376 9317 Fax: +650 376 9317<br> Email: chanthatsongthandepot@genuinepartner.com<br>...