Hi cả nhà,<br> Cho em hỏi có ai đã từng làm về radar xugn chưa? thông thường thì ta muốn tạo xung hẹp (trong radar xung) thì dùng mạch nào? Có loại IC nào có chức nang phát ra xung vuông ở tần số Ultra (khoảng 200-500M) thì chỉ giùm em với. em đang đau đầu vì không tìm được laọi IC thích hợp ^^<br> Thanks forum ^^, thanks all...