tks! bác nhé mỗi tội trang đấy bắt đk Vip :whistle:...

bác nào có tài liệu về công nghệ sửa chữa với hệ thống động lực tàu thủy send cho em xin với.<br> em đang học về chuyên ngành máy tàu thủy nhưng mà khóa em là khóa đầu tiên của trường đào tạo về chuyên ngành này nên giáo trình với tài liệu hơi hiếm. bác nào có cho em xin tham khảo với nhé .<br> bác nào có send vào mail : vuduynhat90@g...

Nhất added a reply in discussion hệ trục chân vịt!... 3 năm

nghe trục chân vịt thì có nhiệm vụ là giúp tàu chuyển động. bác nào có thể định nghĩa chính xác trục chân vịt như thế nào không và công dụng của nó như thế nào không hì...

Nhất added a reply in discussion hệ trục chân vịt!... 3 năm

nghe trục chân vịt thì có nhiệm vụ là giúp tàu chuyển động. bác nào có thể định nghĩa chính xác trục chân vịt như thế nào không và công dụng của nó như thế nào không hì...