Tàu chở Nikel (mội loại hàng rời ) khi tàu đi vào vùng biển có sóng to ,tàu sẽ bị nghiêng,lắc ở mức độ lớn ,khi đó một số lượng hàng lớn sẽ bị lệch di chuyển sang một bên dẫn đến mất sự cân bằng của con tàu (trong điền kiện thời tiết xấu tình trạng mất cân bằng của con tàu càng lớn)...

Thuyền trưởng tàu này là giáo viên trường CDHH...