THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG<br> VHC Corporation là chủ sở hữu và điều hành chuỗi siêu thị điện máy đa năng mang thương hiệu HC Home Center, được xây dựng theo mô hình kinh doanh và hệ thống quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, sử dụng phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP/iVend trong toàn bộ hoạt động của hệ thống. Dự kiến đến năm 20...

Góp phần đảm bảo cho những kế hoạch marketing 2012 đúng hướng.<br> <br> 1. Mobile marketing<br> <br> Theo số liệu của comScore, lượng sử dụng smartphone đã đạt đỉnh vào năm 2011.<br> <br> <br> <br> Biểu đồ thể hiện rõ xu thế sử dụng các thiết bị di động để truy cập internet ngày càng tă...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
VHC Corporation là chủ sở hữu và điều hành chuỗi siêu thị điện máy đa năng mang thương hiệu HC Home Center, được xây dựng theo mô hình kinh doanh và hệ thống quản trị hiện...
Đọc thêm...