Quang started a new discussion Nhận Bảo Hiểm Hàng Hóa XNK !... 3 năm

Bạn là doanh nghiệp XNK và đang tìm nhà bảo hiểm có uy tín để bảo hiểm lô hàng của mình nhằm tránh rủi ro trong kinh doanh?<br> <br> Bạn là doanh nghiệp XNK và khi mở hợp đồng L/C, ngân hàng yêu cầu bạn phải tham gia bảo hiểm hàng hóa mà bạn chưa biết tìm nhà bảo hiểm có uy tín nào hoặc bạn không hài lòng về dịch vụ của nhà bảo hiểm h...

Quang started a new discussion NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK... 3 năm

<br> <br> [color=#ff0000]* ĐÍNH KÈM:[/color]<br> - BẢNG TÓM TẮT 03 BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ( TIẾNG ANH + VIỆT )<br> <br> <br> <br> <br>...