LETC started a new discussion TUYỂN SINH KHÓA "TIẾNG ANH TM ... 3 năm

Trung tâm đào tạo logistics (Logistics Education and Training Center) – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xin gửi đến các anh/ chị thông tin về khóa học “Tiếng anh thương mại - Logistics” như sau:<br> Nội dung chương trình khóa học <br> Module 1: Tổng quan về Logistics và Hợp đồng mua bán ngoại thương <br> Module 2: Hợp đồng th...

LETC started a new discussion TUYỂN SINH KHÓA "QUẢN TRỊ DỊCH... 3 năm

Trung tâm đào tạo logistics (Logistics Education and Training Center) – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xin gửi đến các anh/ chị thông tin về khóa học “Quản trị dịch vụ logistics” như sau:<br> <br> Nội dung chương trình khóa học<br> Module 1: Tổng quan về logistics và dịch vụ logistics<br> Module 2: Những nội dung cơ...

LETC started a new discussion TRƯỜNG ĐHHH THÔNG BÁO MỞ LỚP "... 3 năm

Kính gửi : Quý Công ty, Anh/ Chị<br> <br> Trung tâm đào tạo logistics (Logistics Education and Training Center) – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xin gửi đến các anh/ chị thông tin về khóa học “Quản trị dịch vụ logistics ” như sau:<br> <br> Nội dung chương trình khóa học<br> Module 1: Tổng quan về logistics và...

LETC started a new discussion CHỨNG CHỈ "NGHIỆP VỤ KINH DOAN... 3 năm

Trung tâm đào tạo logistics (Logistics Education and Training Center) – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xin gửi đến các anh/ chị thông tin về khóa học “Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu” như sau:<br> <br> Nội dung chương trình khóa học <br> Module 1: Hợp đồng xuất nhập khẩu <br> Module 2: Giao nhận xuất nhập khẩu và ...