Em có ông xã làm việc trên tàu Trường Phát 01, đã lâu rồi em không liên lạc được với anh ấy, làm thế nào để biết được tin tức của tàu ạ? cám ơn anh (chị). mong hồi âm!...