phanhuong89 added a reply in discussion HỎI VỀ CÔNG TY VINIC... 4 năm

Cả nhà ơi cho em hỏi, công ty vinic ở hải phòng bao giờ tuyển thêm thuyền viên vậy ah? ...

Nhu Y kết bạn với phanhuong89

Phuong Luong kết bạn với phanhuong89

phanhuong89 and {target} are now friends 8 năm