[size=4]Ngày 1-9- 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 đồng thời bãi bỏ 13 văn bản:<br> Quyết định 36/2011/QĐ-TTg; Thông tư 111/2012/TT-...

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi năm 2016. Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều Thông tư quy định về biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2016. với nhu cầu thực tế của qúy bạn đọc và doanh nghiệp, nhà xuất bản Tài Chính đã xuất bản cuốn sách:<br> <br> [size=5]Biểu ...

Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ<br> <br> <br> <br> Tác giả: - NXB TÀI CHÍNH - <br> Nhà phát hành: Sách luật<br> <br> Cuốn sách Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ sẽ giúp quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thu...

Sổ tay tra cứu các tình huống pháp luật thường gặp dành cho cán bộ Tư Pháp<br> <br> <br> <br> Tác giả: - NXB LAO ĐỘNG - <br> Nhà phát hành: Sách luật<br> <br> Sổ tay tra cứu các tình huống pháp luật thường gặp dành cho cán bộ Tư Pháp sẽ giúp cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan ...

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG<br> <br> Tác giả : NXB TÀI CHÍNH<br> Năm xuất bản : 2014<br> Kích thước : 20 x 28<br> Trọng lượng : 1.5 kg<br> Hình thức bìa : Mềm<br> Số trang : 500<br> Giá :350.000 VNĐ<br> <br> &l...

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 (PHẦN XÂY DỰNG)<br> [img]http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/%C4%91%E4%A3%8Bnh_m%E4%A3%A9c_scl%C4%911_59818.jpg[/img] <br> Tác giả : NXB LAO ĐỘNG<br> Năm xuất bản : 2014<br> Kích thước : 20 x 28<br> Trọng lượng : 1.7 kg<br> Hình thức bìa : Mềm<b...

SÁCH SỔ TAY HOÀN THIỆN GỠ RỐI CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN & PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN, THIẾT LẬP SƠ ĐỒ, TÀI KHỎAN, LẬP, TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP<br> [img]http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/images/Products/VN.95_(1)_65577.JPG[/img]<br> Tác giả : NXB...

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước 2014 -2015<br> <br> 335,000 VND<br> <br> [size=4]Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Đây là một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý, điều hành ngân sách của nhà nước; cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập d...

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014Tác giả : NXB TÀI CHÍNH<br> Năm xuất bản : 2013<br> Kích thước : 20x28<br> Trọng lượng : 1.5 Kg<br> Hình thức bìa : Mềm<br> Số trang : 532<br> Giá :325.000 VNĐ<br> <br> <br> Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà n...

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014, SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014, BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014, BIỂU THUẾ XNK SONG NGỮ ANH VIỆT 2014, BIỂU THUẾ SONG NGỮ 2014, BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014, SÁCH BIỂU THUẾ 2014, BIỂU THUẾ XNK 2014<br> [size=5]BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014[/size]<br> <br> <br> <br> <...