hiện em vừa tốt nghiệp nghành lái trường CĐ Hàng Hải. và đang có nhu cầu tìm việc. nhưng do kiến thức hạn hẹp, không có được nhiều thông tin. Vậy nên không biêt mọi người có thể giới thiệu giúp em một số công ty có nhu cầu tuyển thuyền viên không a. e xin cảm ơn!...