Bienca started a new discussion Tổn thất chung... 4 năm

Công ty chung tôi vừa xảy ra một sự cố như sau: Trong khi tàu đang cập cảng xếp hàng thì phát hiện tàu bị thủng, nước vào két FPT, vách ngăn giữa két và hầm hàng bị thủng, đường ống thông hơi của két qua hầm hàng cũng bị thủng dẫn dến nước vào hầm hàng. Sau khiphats hiện thuyền vien đã tiến hành bịt lỗ thủng. vì lý do an toàn cũngnhw việc tránh ch...

Bienca started a new discussion Bảo hiểm hàng hải... 4 năm

Công ty mình vừa xảy ra một sự cố như sau: Sau khi xếp hàng tại Cảng Hải phòng tàu rời cảng Hải Phòng để trả hàng tại cảng Sài gòn, chạy được 1ngày thì tàu bị sự cố máy chính, sau khi kiểm tra thì phát hiện hộp số bị hỏng tàu không thể tiếp tục tự hành trình. Công ty chúng tôi đã tiến hành khắc phục sự cố bằng cách điều động một tàu khác của Công t...

Bienca added a reply in discussion Giải quyết bồi thường... 4 năm

Tàu Cty mình chạy nội địa, trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I) có thêm cột Bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Công ty mình đã không mua, khi xảy ra sự cố Cty BH bảo không mua lên họ ko bồi thường. Cty mình chỉ yêu cầu bồi thường theo các điều khoản của P&I trong đó có thương tật, chết chóc, chi phí hồi hương, thay người...còn BH thuyền v...

Bienca started a new discussion Giải quyết bồi thường... 4 năm

Công ty chúng tôi khai thác tuyến nội địa vừa qua có xẩy ra một sự cố THUYỀN VIÊN KHI LÀM VIỆC BỊ TAI NẠN CHẾT TRÊN TÀU. Công ty chúng tôi có mua bảo hiểm P&I nhưng không mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên mà chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu. Làm ơn cho biết như vậy bảo hiểm có phải bôi thường cho Thuyền viên của chúng tôi không? X...

Thật là lực cười, cùng anh em cả thôi sao thông tin lại chẳng giống nhau tí nào. Bác PHÚ TÂN như có uẩn khúc gì đấy mà bị bưng bít thông tin vậy. Nghành HÀNG HẢI Việt Nam đén bao giờ mới lớn được đây??? Lại công jthêm bác VINASHIN nữa - CHẾT MẤT THÔI!!!!!!!!!!!! ) ) ) ^^ ^^ ^^...

Bienca added a reply in discussion Cơn Khát nguồn nhân lực... 4 năm

Thật là buồn cười khi bạn nghĩ rằng bạn có thể xin một công việc tốt khi bạn không có một tấm bằng, đó là một tấm vé vào cửa mà bất kỳ ai muốn vào đều phải có. Bạn đã vào được Đại học mà không tốt nghiệp được, bạn nghĩ rằng bạn là AI????????...

Đội tàu này chuyên chạy TL - SG nhưng hiện tại cũng bi đát lắm, anh em nào nếu có đi thì phải lưu ý hợp đồng chặt chẽ nếu không thì thiệt vào thân lắm....

ITC có mấy tàu rất cũ nhưng chay SG - THAILAND chuyên trở Clinker thì cũng không sao. Xin cho biết mức lương Cty tra cho chưc danh T.Trưởng và P1 là bao nhiêu vậy? Anh Kien cho biết nhé. Đây cũng đang co nhu cầu,đã từng công tác trên tàu trở Clinker chuyên tuyến thailand - Bangladesh của Nissho - Japan. xin cảm ơn....

Bienca đăng một bình luận vào CHỊ THỎ BÔNG 7 năm

Lại sai rồi Thanh Hương, muốn biét thì...ở lại đây đêm nay!

Bienca created a new topic ' Tổn thất chung' in the forum. 7 năm

Công ty chung tôi vừa xảy ra một sự cố như sau: Trong khi tàu đang cập cảng xếp hàng thì phát hiện tàu bị thủng, nước vào két FPT, vách ngăn giữa két và hầm hàng bị thủng, đường ống thông hơi...
Đọc thêm...