Em chào các anh chị ^^<br> Em là thành viên mới của diễn đàn, rất mong được làm quen với các anh chị!<br> Em là sinh viên mới tốt nghiệp ngành QTKD trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Em đã có 03 tháng thực tập tại Công ty TNHH R.L.G Việt Nam - chi nhánh Hà Nội. Trong thời gian đó em được dạy việc và sau đó được làm chuyên về mảng khai hải ...

Yêu Biển created a new topic ' Sinh viên mới tốt nghiệp tìm việc làm' in the forum. 7 năm

Em chào các anh chị ^^
Em là thành viên mới của diễn đàn, rất mong được làm quen với các anh chị!
Em là sinh viên mới tốt nghiệp ngành QTKD trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Em đã có 03 tháng thực tập...
Đọc thêm...