Sinh viên : Nguyễn Chí Công<br> Đã tốt nghiệp đại học hàng hải chuyên ngành thiết kế thân tàu thủy - hệ chính quy. Đang chờ nhận bằng tốt nghiệp( Đã có giấy chứng nhận) có nhu cầu tìm công việc thích hợp tại hải phòng.Có khả năng tiếp thu công nghệ mới,có vốn kiến thức tiếng anh vừa. Đã làm quen với các phần mềm autoship,shipconstructor v..v&...