3 Am. nhận đc 1 tin nhắn, tỉnh cả ngủ hậu quả là bijo mắt mở ko lên. hãy đợi đấy!

3 Am. nhận đc 1 tin nhắn, tỉnh cả ngủ hậu quả là bijo mắt mở ko lên. hãy đợi đấy!