Mình yêu chồng mình quá đi

Vừa đọc bài báo vụ mang 100K đi bao gái, chợt nhớ đến Tuan Son hôm trước túi chỉ có 150K mà dám bao vợ đi ăn chân cánh gà nướng...và cái giá phải trả quá đắt

Sáng nay tỉnh dậy hem thấy Diem Ngoc, Quỳnh Trang (cho thỏa lòng mong ước), Huy D-x, Khanh Thi, Trang Trương, với..Tuan Son đâu thấy trống trải ghê gớm.