Kỹ niệm cuối suốt 4 năm chúng ta đã cùng nhau sát cánh, đã cùng nhau đi hết quãng đời sv này rồi...
Cả nhà mình ơi.... ngày 12/11 nhóm mình họp nhau nhé.
Sophia Nguyen Bún Mắm Robbie...
Show more