Hiện tôi cần thuê tàu hàng rời (break bulk ship) để chở hàng gỗ tròn (wood logs) từ Myanmar (Yangoon) về Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) với chi tiết như sau :<br> <br> - A/C : SAFI, Vietnam<br> - Commodity : Wood logs (dia. from 20cm to 60cm, length : 4m to 6m each).<br> - Volume : 9,000 m3<br> - Loading port : Yangoon...

CHÂU QUỐC HUÂN created a new topic ' REQUIRE VSL FOR WOOD LOGS VSL' in the forum. 7 năm

Hiện tôi cần thuê tàu hàng rời (break bulk ship) để chở hàng gỗ tròn (wood logs) từ Myanmar (Yangoon) về Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) với chi tiết như sau :

- A/C : SAFI, Vietnam
- Commodity : Wood logs (dia. from 20cm...
Đọc thêm...