Em là sinh viên năm cuối Đại học Hàng hải, đang làm đề tài tốt nghiệp về: " Lương thuyền viên"<br> e cần tìm 1 số tài liệu:<br> 1. MLC 2006 < có song ngư hoặc tiếng việt thì tốt ><br> 2. Hướng dẫn IMO về kiểm tra việc thực hiện MLC của tàu biển<br> 3. Quy định của Luật Lao động đối với lương thuyền viên&l...

viet created a new topic ' đề tài tốt nghiệp về: " Lương thuyền viên"' in the forum. 7 năm

Em là sinh viên năm cuối Đại học Hàng hải, đang làm đề tài tốt nghiệp về: " Lương thuyền viên"
e cần tìm 1 số tài liệu:
1. MLC 2006 < có song ngư hoặc tiếng việt thì tốt >
2. Hướng dẫn IMO về...
Đọc thêm...