nguyễn đức duy cảm ơn thành viên '8lark' trong bài viết ' Áp lực dầu bôi trơn động cơ Cummins C400D5' của diễn đàn. 7 năm