Chào các bác,<br> Em đang tìm hiểu về hoạt động đăng kiểm tàu biển, có vài thắc mắc mong các bác giải đáp giúp em với, em cảm ơn rất nhiều ạ.<br> Theo em tìm hiểu thì các tổ chức Đăng kiểm nước ngoài được thực hiện phân cấp, kiểm tra tàu biển Việt Nam theo Ủy quyền của Cục đăng kiểm. Mà các tổ chức kinh tế nước ngoài muốn hoạt động tạ...

Chào các bác,<br> Em đang tìm hiểu về hoạt động đăng kiểm tàu biển, có vài thắc mắc mong các bác giải đáp giúp em với, em cảm ơn rất nhiều ạ.<br> Theo em tìm hiểu thì các tổ chức Đăng kiểm nước ngoài được thực hiện phân cấp, kiểm tra tàu biển Việt Nam theo Ủy quyền của Cục đăng kiểm. Mà các tổ chức kinh tế nước ngoài muốn hoạt động tạ...

Chào các bác,
Em đang tìm hiểu về hoạt động đăng kiểm tàu biển, có vài thắc mắc mong các bác giải đáp giúp em với, em cảm ơn rất nhiều ạ.
Theo em tìm hiểu thì các tổ chức Đăng kiểm nước...
Xem tiếp...

Lưu Hải Ly tạo một chủ đề mới ' Cho em hỏi về tổ chức đăng kiểm nước ngoài!' trong diễn đàn. 7 năm

Chào các bác,
Em đang tìm hiểu về hoạt động đăng kiểm tàu biển, có vài thắc mắc mong các bác giải đáp giúp em với, em cảm ơn rất nhiều ạ.
Theo em tìm hiểu thì các tổ chức Đăng kiểm nước...
Xem tiếp...