binh trang is now ranked up to New Member... ! 2 năm

Cho thuê tàu rời vận chuyển hàng nông sản, gạo, clinker, than, quặng, gỗ, xi măng, hàng quá khổ, tôn cuộn, sắt thép vui lòng liên hệ: zalo 0974728067 skype/yahoo: binhtrang13...

Cần tàu 3000 tấn xếp hàng sắt ở Phú Mỹ đi Hải Phòng ngày 28/09/2018
có tàu phù hợp vui lòng liên hệ: 0974728067

Chiều dài lớn nhất Lmax(m): 58.550 Chiều dài tàu L(m): 56.100 Chiều dài đăng ký Lr(m): <br> Chiều rộng lớn nhất Bmax(m): 10.816 Chiều rộng tàu B(m): 10.800 Chiều cao mạn(m): 4.200<br> Tổng dung tích GT(TM69): 806 Dung tích có ích NT(TM69): 478 <br> Mạn khô mùa hè(mm): 760 Chiều chìm(m): 3.450 <br> Lượng chiếm nước toàn t...

binh trang started a new discussion Cần tìm hàng cho tàu 3000... 3 năm

Tàu mở ngày 25/10/2015 HCM<br> Chiều dài lớn nhất Lmax(m): 79.800 Chiều dài tàu L(m): 74.800 Chiều dài đăng ký Lr(m): <br> Chiều rộng lớn nhất Bmax(m): 12.820 Chiều rộng tàu B(m): 12.800 Chiều cao mạn(m): 6.080<br> Tổng dung tích GT(TM69): 1598 Dung tích có ích NT(TM69): 1062 <br> Mạn khô mùa hè(mm): 990 Chiều chìm(m): 5...

Chiều dài lớn nhất Lmax(m): 91.940 Chiều dài tàu L(m): 84.970 Chiều dài đăng ký Lr(m): <br> Chiều rộng lớn nhất Bmax(m): 15.328 Chiều rộng tàu B(m): 15.300 Chiều cao mạn(m): 7.900<br> Tổng dung tích GT(TM69): 2995 Dung tích có ích NT(TM69): 1860 <br> Mạn khô mùa hè(mm): 1614 Chiều chìm(m): 6.300 <br> Lượng chiếm nước toà...

Chiều dài lớn nhất Lmax(m): 91.940 Chiều dài tàu L(m): 84.970 Chiều dài đăng ký Lr(m): <br> Chiều rộng lớn nhất Bmax(m): 15.328 Chiều rộng tàu B(m): 15.300 Chiều cao mạn(m): 7.900<br> Tổng dung tích GT(TM69): 2995 Dung tích có ích NT(TM69): 1860 <br> Mạn khô mùa hè(mm): 1614 Chiều chìm(m): 6.300 <br> Lượng chiếm nước toà...

binh trang started a new discussion 5k open Sai Gon 01 Dec 2014.... 3 năm

Dear All,<br> Need cgo for Vsl 5k open Sai Gon 01 Dec 2014. <br> Contacts: Mr.Trang 0934855097<br> Tks Brgds...

Cho thuê tàu rời vận chuyển hàng nông sản, gạo, clinker, than, quặng, gỗ, xi măng, hàng quá khổ, tôn cuộn, sắt thép<br> <br> Năng lực: 3 tàu 1000 tấn<br> 9 tàu 2000 tấn<br> 15 tàu 3000 tấn<br> 7 tàu 5000 tấn<br> <br> vui lòng liên hệ :<br> Mr.Trang 0974728067<br> skype/yahoo: binhtrang1...