CDS Live started a new discussion E- Logistics - Cơ hội mới cho ... 4 năm

[SIZE=5][COLOR=#0000cd]Ngành giao nhận ngày càng cạnh tranh khốc liệt! <br> <br> Giá bán mọi dịch vụ ngày càng rẻ đồng thời phải cho công nợ dài! <br> <br> Vậy lợi nhuận còn được bao nhiêu?<br> <br> Làm sao có thể tăng lợi nhuận bằng chính nguồn khách hàng hiện có? [/COLOR][/SIZE]<br> <br> ...

Quý doanh nghiệp thân mến, công ty G.O.L xin thông báo đến Quý doanh nghiệp một tính năng thuận tiện chỉ có tại phần mềm khai báo hải quan điện tử CDS Live của công ty chúng tôi theo hệ thống VNACSS/VCIS<br> [img]http://http://www.cds.vn/admincdsnew/FileUpload/Logo/635400813980160000.jpg[/img]<br> Sự thuận tiện này sẽ giúp cho Quý doa...

[SIZE=3]<br> [COLOR="#FF0000"]Không [/COLOR]phải [COLOR="#FF0000"]mất phí [/COLOR]khi [COLOR="#FF0000"]tăng người dùng và phân quyền sử dụng[/COLOR] trong phần mềm khai báo hải quan điện tử VNACCS/VCIS<br> <br> [CENTER][/CENTER]<br> <br> Đồng hành với hàng ngàn doanh nghiệp xuất nhập ...

Không phải mất phí khi tăng người dùng và phân quyền sử dụng trong phần mềm khai báo hải quan điện tử VNACCS/VCIS<br> <br> <br> Đồng hành với hàng ngàn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics, gia công, forwarders… trên toàn quốc, công ty G.O.L đang cùng doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí khi thực hiện các thủ tục thông quan quan t...

[center][color=#bb0000][color=#0000bb]PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CDSLive[/color][/color] <br> <br> <br> [/center]<br> <br> Đáp ứng với hệ thống VNACCS/VCIS của hải quan, [color=#440088][color=#0000ff]công ty TNHH TMDV CNTT G.O.L[/color][/color] đã cho ra mắt phần mềm [color=#bb0044][color=#ff0000...