Nam Nguyen cảm ơn thành viên 'PARANOID' trong bài viết ' Hỏi về quy trình DN Đại lý hàng hải và DN kinh doanh Logistics' của diễn đàn. 6 năm

Chị Mỹ Tâm với anh Trí thấy em Panda giỏi không nè? Em đứng một mình được đó