Sáng thức dậy đã k thấy ai bên cạnh mình nữa. Ở nhà cũng vậy. Cảm giác ấy thật khó tả. Nhưng k sao sẽ mau chóng lấy lại cân bằng thôi.
Have a nice day!