Bi Đỏ kết bạn với Vinic Man

Bi Đỏ has a new profile cover. 6 năm

Thật là một năm tuyệt vời! Cảm ơn bạn vì đã góp phần tạo nên điều đó.