ITC là công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển trong nước và ngoài nước. Cần tuyển các vị trí sau:<br> 1/ 05 Nhân viên khai thác - Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển<br> 2/ 03 Kỹ sư máy - Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp (làm việc văn phòng).<br> 3/ 02 Kỹ sư boong - Có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp (làm việc văn phòng)...

[CENTER]xin chào tất cả thuyền viên đến với công ty itc corp[/CENTER] công ty chúng tôi là công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển tại Việt Nam và đã có thương hiệu tại các nước trên thế giới, hiện nay công ty đang cần tuyển thuyền viên để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường. công ty chúng tôi hiện đang sở hữu đội tàu có ...

[CENTER]xin chào tất cả thuyền viên đến với công ty itc corp[/CENTER]<br> công ty chúng tôi là công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển tại Việt Nam và đã có thương hiệu tại các nước trên thế giới, hiện nay công ty đang cần tuyển thuyền viên để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.<br> công ty chúng tôi hiện đan...