Mình muốn thuê gấp tàu chở 50.000 tấn đá sang Bangladesh. Nếu ai có thể cung cấp dịch vụ xin liên lạc theo thông tin:<br> Email: thuynguyen.cqm@gmail.com<br> Skype: Helen Nguyen (thuynguyen.hsscm)...