Tôi muốn cập nhật phần mền Hải đồ điện tử cho thiết bị Ecdis, tàu tôi áp dụng bắt buộc từ 1/07/2017.Tàu đăng ký quốc tế, nhưng vùng hoạt động chính là ỏ khu vự mỏ Bạch hổ Vũng Tàu. Vậy phải làm thế nào để đáp ứng yêu cầu IMO, mà kinh tế hiệu quả? Vì tôi không hiểu nhiều về chuyên môn Hàng hải Cảm ơn nhiều....