Mình tên Phạm Anh Đức, tốt nghiệp Máy tàu trường Hàng hải loại khá (tốt nghiệp luận văn 10); sau đó mình có đi học thêm Thạc sỹ Kỹ thuậtowr ÚC. Mình có bằng tiếng Anh, bằng quản trị kinh doanh, và chứng chỉ tin học. <br> <br> Mình có kinh nghiệm làm cung ứng vật tư thiết bị hàng hải với Samsung KOREA - có thêm kinh nghiệm làm Đăng ki...