Theo tôi biết, phòng kế hoạch nhiệm vụ chính là lập kế hoạch, theo dõi thực hiện kế hoạch, kiến nghị điều chỉnh và các giải pháp (nếu có)... Các nhiệm vụ khác có thể kèm theo như dự án, hành chính... tùy theo từng công ty. Nhưng phòng kế hoạch chắc chắn vẫn phải làm kế hoạch đấy. Không biết ở công ty các bác thế nào?...

Thuật ngữ trong thuê tàu thì rất nhiều, mình cũng chỉ biết một số thôi. Nếu mình nhớ không nhầm thì có quyển sách tiếng Việt về thuật ngữ trong thuê tàu, bạn thử tìm xem. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đọc quyển "Shipping terms", trong đó có khá đầy đủ về thuật ngữ chuyên ngành mà bạn cần....

"SUB" là viết tắt của từ "Subjects". Khi thương thảo hợp đồng thuê tàu, trước hết cần thỏa thuận các điều khoản chính (main terms) như: hàng hóa, cước, cảng xếp dỡ, mức xếp dỡ, mẫu C/P... Sau đó, vẫn còn một số chi tiết cần phải được thỏa thuận trước khi hợp đồng chính thức ký kết (fixed). Thực ra đó là những điều kiện do 1 trong 2 bên đưa ra, ch...

Bạn hỏi tuyến vận tải tàu hàng rời hay container? Ở Việt Nam là chỉ nội địa hay cả nước ngoài? Câu hỏi chưa rõ lắm, bạn nói rõ hơn đi....

Chào htbuidoi, Theo nội dung của cả đoạn trích, tôi xin dịch tạm những chỗ bạn đánh dấu thế này nhé: secondhand tonnage sold for further trading: tàu cũ bán để tiếp tục khai thác (kinh doanh) Sales for demolition are dealt in a different fashion and are subject to considerably different documentation: Mua bán tàu để phá dỡ được giao dịch theo một...

Bác có thể liên hệ hỏi thông tin từ môi giới ở Việt Nam: Maersk Broker (văn phòng Hà Nội), Pioneer Shipbrokers. Còn môi giới nước ngoài thì có nhiều: Clarkson, Braemar, Howe Robinson, Suncot, ICAP, SSY... Bác chịu có search website của những công ty này sẽ có điện thoại, email liên hệ....

Thông tin bạn cần giống như nội dung thực tập tốt nghiệp nhỉ. Sao bạn không liên hệ xin thực tập tại cảng Đoạn Xá, như vậy sẽ tìm hiểu được chi tiết hơn....

Hình như tàu container đã trải qua 5 thế hệ và thế hệ thứ 5 hiện nay là PS-class. Bạn nào có tài liệu cụ thể về lịch sử hình thành phát triển của 5 thế hệ tàu container ko ??? PS-class là thế hệ thứ sáu rồi. Có thể tham khảo thêm thông tin về các thế hệ tàu container trong những link sau: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ ... ships.html ht...

http://www.visaba.org.vn/vn/trainingdetails.aspx?id=266[/url]...

tamotoji added a reply in discussion Làm việc với FORWADER... 3 năm

Bạn ngonuong2402 có thể dành chút thời gian chia sẻ luôn trên diễn đàn được thì tốt quá. Như vậy sẽ nhiều người có cơ hội được học hỏi hơn....