Lên tàu rồi mở mắt tròn xoe hỏi người ta: TẦU BẰNG SẮT MÀ NỔI HỀ??? . Họ hàng hỏi: mày đi làm gì? Mình bảo : cháu đi tàu Họ hàng bảo: Thế sang chỗ nào Trung quốc Mình bảo: cháu chưa chạy sang Trung quốc Họ hàng bảo: Sao đi tàu mà lại không sang Trung quốc, thì mày đi đâu? Mính cười: Cháu đi tàu biển Họ Hàng: [sup]Ah![/sup]...

Xin chào anh bạn. Vào thấy hình ảnh quen quá , có phải là cụ già Golden star không hả bạn. Trước mình đi 13 tháng, rong ruổi vwis nó nửa vòng trái đất mà nó chạy vẫn ngon, giờ không biết thế nào?...

Vấn đề tự động rất khó hiểu và phức tạp, mong mọi người đóng góp tiếp...

Nhiều vấn đề thật đó...