Cần bán thanh lý tàu cao tốc Nhật Bản 150 chỗ ngồi.<br> <br> Thông số tàu như sau:<br> Chieu dai 25.8m <br> Chieu ngang 6.9m <br> Chieu sau 2.6m <br> GRT 82Ton <br> so ghe <br> 150 <br> may chu YANMARー 12LAAK-UT1 <br> 1000 PSX2 May <br> Toc do toi Cao 31.9 Not <br> San Xu...

Vu Huy Tuan started a new discussion Ponton, sà lan, tàu kéo cho th... 4 năm

Công ty TNHH ĐẠI QUỐC VIỆT<br> Tel : 84-8-39175052/53<br> Fax : 84-8-3.8482535<br> website: http://www.daiquocviet.com<br> <br> Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại sà lan, ponton, tàu kéo:<br> - Sà lan , ponton mặt boong từ 200 tấn đến 2000 tấn<br> - Tàu kéo các loại từ 300HP đến 1,400 HP<br> -...