Thiết bị đo quá trình cháy trong động cơ diesel<br> <br> Thiết bị được thiết kế để đo đạc đồ thị cháy trong buồng đốt động cơ với độ chính xác cao so với thiết bị cơ khí truyền thống,<br> So sánh giá trị đo với các lần đo trước, giữa các cylanh qua đó hiệu chỉnh góc phun sớm giúp đồng đều quá trình cháy giữa các xy lanh, giảm r...

gaquechot đã chia sẻ 4 hình ảnh trong album Stream Photos 5 năm

Thiết bị đo quá trình cháy trong động cơ diesel

Thiết bị được thiết kế để đo đạc đồ thị cháy trong buồng đốt động cơ với độ chính xác cao so với thiết bị cơ khí truyền thống,
So...
Show more

Photos are being loaded.