Nôm na thế này cho dễ hiểu, lâu rồi không động đến kiến thức cơ bản, nếu nói sai thì mời các mem sửa giúp nhé: động cơ 2 kỳ (hay có người nói 2 thì): 1 vòng quay trục khuỷu, piston đi lên, đi xuống (2 kỳ) có 1 lần sinh công (lần đi xuống) => hệ số kỳ = 1 vì giả sử vòng quay là n thì có n lần sinh công. động cơ 4 kỳ (hay có người nói 4 thì): 2 vòn...

Phần tiếp của chương 1 Ship Production. Giới thiệu các loại tàu, sự phát triển bố trí chung......

DNV started a new discussion Huy động vốn đóng tàu - Ship f... 4 năm

Nguồn vốn đầu tư đóng tàu<br> Vốn đầu tư đóng tàu đến từ ba nguồn chính là phát hành cổ phần (equity), phát hành nợ (debt). Trong thực tế vốn đầu tư đóng tàu thường được huy động kết hợp cả hai nguồn trên. Bảng 1.3 dưới đây tổng hợp các phương thức huy động vốn mua hoặc đóng tàu mà chủ tàu có thể sử dụng.<br> Bảng 1.3: Tổng hợp các phươ...

Hợp đồng đóng tàu Nhà máy thắng thầu đóng tàu sẽ chuẩn bị một bộ tài liệu kỹ thuật về chi tiết đóng mới được chủ tàu hoặc đại diện của họ duyệt, tài liệu này sẽ một phần của hợp đồng giữa các bên và do đó có giá trị pháp lý. Tài liệu kỹ thuật như vậy thường sẽ bao gồm các thông tin sau: Các mô tả vắn tắt và thiết yếu về chất lượng và đặc điểm của t...

Ooooooopppppp, Sorry!...

DNV started a new discussion Giới thiệu chung về quá trình ... 4 năm

Đây là phần dịch từ chương 1 của sách Ship Production, có bổ sung một số thông tin theo ý hiểu và các tìm hiểu riêng khi mới bắt đầu chuyển sang nghề này. Hôm nay ngồi lục lại post lên đây lưu trữ. Anh chị em có thời gian đọc chơi.<br> Giới thiệu chung về thiết kế tàu thủy<br> Tính kinh tế có vai trò quyết định trong thiết kế tàu thủy: ...

Chào Thuy Phuong, Vấn đề rất cụ thể nhưng khó trả lời cụ thể vì không đủ thông số đầu vào. Vì "một thiết bị nào đó cho tàu thủy cần phải có chứng chỉ DNV" thì có rất nhiều loại. Nếu công ty của bạn định đúc hay cán thép (sản xuất vật liệu) hay sản xuất bình bồn áp lực thì mới cần có chứng nhận nhà sản xuất của DNV (DNV Approval of Manufacturer). Nế...

Hi acmilan, Phải thừa nhận bạn là người tiêu dùng thông thái. Hiện tại có rất nhiều chứng chỉ dỏm từ người anh em của chúng ta. Cách đơn giản nhất là đem bản copy đó đến yêu cầu/nhờ DNV surveyor kiểm tra hộ. Yêu cầu chung đối với ống thép theo qui phạm DNV (để có thông tin chính xác đề nghị xem quy phạm): - Vật liệu để sản xuất phải được chế tạo tạ...

Trích từ Qui phạm DNV Pt.4, Ch.6, Sec.1 (có thể download miễn phí từ trang web của DNV sau khi tạo một tài khoản (cũng miễn phí) http://exchange.dnv.com/publishing/Rule ... esShip.asp PS: hình như không phải tạo account nữa Table B1 Classes of piping systems Piping system for Class I 1) Class II 1) Class III 1) ...

DNV added a reply in discussion Class cert, type approval cert... 4 năm

ANh chị nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống chứng chỉ theo yêu cầu của quy phạm DNV, và các khả năng chấp nhận các loại chứng chỉ cho các vật liệu/thiết bị khác nhau thì liên hệ với em, cho em một tách cà phê em tư vấn cho (chất xám thế là rẻ rồi phải không ạ)....