asmile4u added a reply in discussion Steam piping... 4 năm

Cháu cám ơn bác và anh, nhưng cháu vẫn thắc mắc là cái đường hơi "phun" vào két la canh như vậy thì lắp đặt, sử dụng thế nào? ( phun trên bề mặt hay sục từ dưới lên? tại sao?). Bố trí đừong hơi trong các hệ thống này bao giờ cũng để hơi được cấp từ trên xuống dưới. Nếu không, phần hơi biến thành nước nằm bên trong đường ống, về phía các lỗ phun sẽ...

asmile4u added a reply in discussion Steam piping... 4 năm

Cháu cám ơn bác và anh, nhưng cháu vẫn thắc mắc là cái đường hơi "phun" vào két la canh như vậy thì lắp đặt, sử dụng thế nào? ( phun trên bề mặt hay sục từ dưới lên? tại sao?). Nếu hơi chỉ để hâm sao cháu lại thấy trong két LO STUDGE TANK ( cùng trong hệ thống này) cũng dùng đường hơi phun vào trong y hệt vậy?( tại sao lại ko dùng đường ống đi vào ...

asmile4u started a new discussion Steam piping... 4 năm

Các bác ơi cho cháu hỏi, đường hơi trong 2 hình này dùng khi nào, dùng như thế nào, tác dụng chính của nó...( nhất là mấy hình mà hơi phun vào trong két ấy ạ) <br> p/s: đây là 2 phần nhỏ trong sơ đồ hệ thống đường hơi nước của tàu 22500t ạ. (NSS BONANZA)[attachment=1:205vddgh]<!-- ia1 -->BILGE.JPG<!-- ia1 -->[/attachment:205vddgh]...