chuyện bình thường bạn ơi. Mình đi tàu có khi cả tháng mới liên lạc về nhà. có thể do điều kiện không cho phép liên lạc hàng ngày. Bây giờ thời đại công nghệ cao nếu có tàu nào gặp sự cố thì chỉ 1 đến 2 ngày là cả thế giới đều biết rồi. Bạn đừng lo lắng quá....