Dear all,<br> Để phục vụ cho chiến lược biển Việt Nam thì nhất thiết phải trang bị hệ thống phần mềm quản lý cảng biển, hệ thống điện tử, tự động hóa đi kèm do Việt Nam hoàn toàn tự phát triển. Hiện tại mình đang nghiên cứu phát triển và triển khai các sản phẩm như này. Hi vọng các bạn có cùng mối quan tâm sẽ cùng hợp tác với mình.<br> ...